logo LEOH

Scholen die UniqXL aanbieden zijn aangesloten bij LEOH. De Landelijke Expertisekring Onderwijs Hoogbegaafden. Klik op het logo voor meer informatie.

Op deze pagina vindt u een korte uitleg over de uitgangspunten van UniqXL. Uniq staat voor de uniciteit van hoogbegaafde leerlingen. Voor het besef dat hoogbegaafde leerlingen een bijzondere groep vormen die zeker niet homogeen is. Vandaar de toevoeging XL. De deelnemende scholen gaan ‘extra large’ in het leveren van maatwerk aan de individuele leerling. De scholen doen dat echter op hun eigen manier, wetend dat uniciteit en maatwerk op gespannen voet staan met dwingende onderwijsconcepten.

Wilt u meer weten over UniqXL?
Bezoek dan de site van een van de aangesloten scholen of stel uw vraag via e-mail aan de rector van het Ichthuscollege Dronten, dhr. J. Braam: jbraam@ichthusdronten.nl of aan een van de contactpersonen van de LEOH scholen.

 • Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

  Onderwijs binnen het onderwijsconcept UniqXL biedt passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Bij UniqXL kunnen deze leerlingen zich, in een voor hen uitdagende leeromgeving op eigen niveau en tempo ontwikkelen

  Nut en noodzaak UniqXL

  Gelukkig heeft men in Nederland nu ook bij het Ministerie van Onderwijs ingezien dat hoogbegaafde leerlingen een eigen plek binnen het onderwijs nodig hebben. In het kader van passend onderwijs vindt nu de broodnodige erkenning plaats van het feit dat een unieke aanpak nodig is voor deze groep leerlingen. De groep LEOH-scholen heeft door jarenlange ervaring in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, de kennis en expertise in huis om voor deze leerlingen maatwerktrajecten aan te bieden in het kader van passend onderwijs. Kern is dat deze LEOH-scholen erkennen dat hoogbegaafde leerlingen een andere aanpak nodig hebben dan reguliere leerlingen. Om deze maatwerktrajecten te bieden kiest een aantal van deze scholen voor aparte klassen voor hoogbegaafde leerlingen. Anderen kiezen ervoor om deze leerlingen in reguliere klassen te plaatsen in combinatie met individuele maatwerktrajecten. Tevens wordt voorzien in activiteiten waar hoogbegaafde leerlingen ‘onder elkaar’ kunnen zijn.

  Het UniqXL-concept gaat voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit van: ’top down en deep level learning’, verbreden, verdiepen,’compacten’ en versnellen. Hierbij staat de individuele behoefte van de leerling centraal. Hoogbegaafde leerlingen worden intensief begeleid door een mentor of persoonlijke begeleider. 

  UniqXL-leerlingen kunnen zo leertrajecten zelfstandig lopen, maar ook in groepsopdrachten en projecten samen werken. Met behoud van deze kerngedachte is de precieze invulling afhankelijk van de mogelijkheden en tradities van de scholen. 

  Samengevat: de LEOH-scholen verschillen van elkaar maar hebben wel dezelfde uitgangspunten. Het onderwijs is maatwerk: de leerling is uniek, maar blijft toch in contact met leeftijdsgenoten. Op welke scholen UniqXL wordt aangeboden is in de linker kolom op deze pagina terug te vinden. 

  leren bij UniqXL in Dronten

   


Pharos
Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen

PHAROS

Voor meer informatie over hoogbegaafdheid en ervaringen van andere ouders, verwijzen wij u graag door naar de website van Pharos.
Mensa
The High IQ Society

Mensa

Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen. Mensa biedt een online test.
www.mensa.nl
HBoN
Landelijke oudervereniging onderwijs hoogbegaafden

Afbeelding HBoN

HB onderwijs NL (HBoN) heeft tot doel om voor alle hoogbegaafde leerlingen (PO en VO) in heel Nederland voltijds passend onderwijs beschikbaar te maken.
www.hbon.nl
Talent stimuleren (SLO)
Via deze website wordt beschikbare kennis en expertise op het gebied van onderwijs, (hoog)begaafdheid en excellentie verzameld en verspreid.

logo SLO

Het materiaal is gratis te downloaden en het er kan ook zelf (voorbeeld)materiaal aangedragen worden.